Domů / Oznámení o odstoupení od smlouvy
Výrobci
Facebook Facepile
Naše prodejna

Pastelka - psací a výtvarné potřeby
Ječná 524/41, 120 00 Praha 2
Prodejní doba:
Po-Pá: 8 - 19
      
 
 
 
Těšíme se na Vás.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.


               Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát
55.CZ s.r.o.
se sídlem Ječná 524/41, 120 00 Praha 2
IČ: 261 60 561; DIČ: CZ26160561
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 75665
e-mail: pastelka@55.cz, telefon: + 420 212 242 888

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

........................................................................................................................................................
Číslo objednávky (není povinný údaj)........................................................................................
Datum objednání*/datum obdržení*........................................................................................
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů..............................................................................
Adresa spotřebitele/spotřebitelů...............................................................................................
Email, telefon spotřebitele..........................................................................................................
Způsob navrácení peněžných prostředků.................................................................................
v případě převodu na účet číslo účtu.........................................................................................

 

Místo, datum .....................................


                                                                                               ….....................................................
                                                                                               Podpis spotřebitele/spotřebitelů
                                                                       (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.