Domů / Náš blog / Slovníček pojmů / GRAFOMOTORIKA - správný úchop
Výrobci
Facebook Facepile
Naše prodejna

Pastelka - psací a výtvarné potřeby
Ječná 524/41, 120 00 Praha 2
Prodejní doba:
Po-Pá: 8 - 19
      
 
 
 
Těšíme se na Vás.

GRAFOMOTORIKA - správný úchop

Grafomotoriku lze vysvětlit jako soubor psychomotorických

činností,které jedinec vykonává při psaní a které nejsou pouze

záležitostí pohybů ruky, ale jsou ovlivňovány psychikou.

Grafomotorika tedy může být nápomocna při diagnostice

psychických stavů, procesů a vlastností, případně při diagnostice

poruch a nemocí jedince. (Hartl, Hartlová,2000)

 

Dle Logopedického slovníku (Dvořák, 2001) je grafomotorika 

"specifická motorika, koordinovaná pohybová aktivita při grafických

projevech (kreslení, psaní apod.)." Jedná se o pohyby ruky, jež jsou

řízeny psychikou a jež zanechávají grafickou stopu vyjadřující

nějaký význam. Grafomotorickou činnost lze označit za formu

komunikace výrazový prostředek. Působí a je rozvíjena

v souvislosti s ostatními složkami gramotnosti. (Doležalová, 2010)

 

Oslabení jemné motoriky a grafomotoriky může mít u dítěte

školního věku za následek:

 • obtížné osvojování tvarů písmen,
 • neplynulost tahů při psaní,
 • zvýšený tlak na podložku,
 • kolísání velikosti a sklonu písma,
 • sníženou úpravu písemného projevu, až nečitelnost
 • pomalé tempo psaní,
 • zvýšenou chybovost,
 • potíže při samostatném učení z vlastních zápisů.                                                                                          (Bednářová,Šmardová, 2010)

Schopnosti a dovednosti potřebné pro budoucí psaní

Dítě snadněji zvládne nároky školní výuky psaní, pokud u

něj budou již v předškolním období rozvíjeny psychické funkce,

a to především:

 • smyslové vnímání (zrakové, sluchové, hmatové, vnímání
 • těla);
 • diferenciační (rozlišovací) schopnosti (zrakové, sluchové,
 • hmatové, fonematický sluch);
 • prostorová orientace a představivost (pravo-levá orientace;
 • pojmy: nahoře- dole, vpředu- vzadu) a orientace časová;
 • paměť (zraková, sluchová adt.)
 • analyticko-syntetické činnosti zrakové a sluchové;​rytmické  cítění.                                                                 (Doležalová, 2010)