Domů / Obchodní podmínky
Kategorie
Výrobci
Naše prodejna

Pastelka - psací a výtvarné potřeby
Ječná 524/41, 120 00 Praha 2
Prodejní doba:
Po-Pá: 8 - 19
So: 9 - 14
 
 
Těšíme se na Vás.

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „obchodní podmínky“)

obchodní společnosti 55.CZ s.r.o.

se sídlem Ječná 524/41, 120 00 Praha 2

IČ: 261 60 561; DIČ: CZ26160561

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 75665

e-mail: pastelka@55.cz telefon: 212 242 888

(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.pastelka.eu.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012, občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pastelka.HYPERLINK "https://www.pastelka.eu/"eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek se kupujícím rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá v českém jazyce. Kupující má právo kdykoli požádat prodávajícího o zaslání platných obchodních podmínek na svou elektronickou adresu.

1.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Pro smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se použijí odpovídající ustanovení občanského zákoníku a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně dalších právních předpisů.

1.6. Prodávající může měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Nedílnou součástí kupní smlouvy dle bodu 1.3. jsou obchodní podmínky v platném znění uvedené na webových stránkách v okamžiku odeslání objednávky kupujícím dle bodů 4.2. a 4.3.

1.7. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.8. Prodávající zodpovídá dotazy nebo přijímá a vyřizuje stížnosti kupujících telefonicky na čísle 212 242 888, písemně na adrese svého sídla Ječná 524/41, 120 00 Praha 2, nebo prostřednictvím své e-mailové adresy pastelka@55.cz.

1.9. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) uvedenou v jeho zákaznickém účtu či v objednávce, nepožádá-li o jiný způsob doručování.

2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1. Kupující může na základě registrace provedené na webové stránce prodávajícího přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „zákaznický účet“). Kupující může prostřednictvím svého zákaznického účtu objednávat zboží a komunikovat s prodávajícím. Zřízení zákaznického účtu vyžaduje zadání osobních údajů dle bodu 9.2.

2.2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen e-mailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému účtu a není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo zákaznický účet zrušit, pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

2.4. Kupující může též provádět objednávání zboží i bez zřízení zákaznického účtu přímo z webového rozhraní internetového obchodu, pokud prodávajícímu poskytne v objednávkovém formuláři osobní údaje dle bodu 9.2.

2.5. Při registraci na webové stránce nebo při objednávání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Neuvede-li kupující údaje potřebné pro vystavování daňových dokladů podle § 29 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je prodávající oprávněn odmítnout uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující povinen aktualizovat při jakékoliv změně.

3. CENA ZBOŽÍ

3.1. Prodávající uvádí na webových stránkách obchodu cenu zboží zvlášť bez daně z přidané hodnoty a zvlášť celkovou cenu po přičtení daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena zboží je uváděna za jeden kus v korunách českých.

3.2. V kupní smlouvě se sjednává cena zboží zobrazená na webových stránkách v okamžiku objednávání zboží, nedohodne-li se kupující s prodávajícím na jiné ceně. Poskytne-li prodávající kupujícímu slevu nebo nižší cenu, nemusí prodávající tuto skutečnost předem oznámit kupujícímu.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „expediční náklady“). Cena za expediční náklady se přičte k ceně objednaného zboží u každé jednotlivé objednávky dle bodů 4.2. a 4.3. Nedojde-li k dodání objednaného zboží z důvodů na straně prodávajícího jednorázově, je druhé a každé další doručení zboží na základě téže objednávky poskytnuto zdarma.

3.4. Smluvní cena expedičních nákladů se stanovuje takto:

3.4.1. Osobní odběr v sídle prodávajícího (prodejna Pastelka) Ječná 524/41, 120 00 Praha 2 je zdarma.

3.4.2. Cena za doručování kurýrem prodávajícího na území hl.m. Prahy činí 75,- Kč vč. DPH.

3.4.3. Cena za doručování zásilek činí maximálně:

 

Způsob doručení/způsob platby

Platba převodem na účet prodávajícího

Platba na dobírku při doručení

Zásilkovna

60,- Kč vč. DPH

75,- Kč vč. DPH

Česká pošta -  doporučený dopis do 500 g

58,-Kč vč. DPH

109,- Kč vč. DPH

Česká pošta – doporučený balíček do 2 kg

83,- Kč vč. DPH

134,- Kč vč. DPH

Česká pošta – balík do ruky

141,- Kč vč. DPH

192,- Kč vč. DPH

Česká pošta – balík na poštu

130,- Kč vč. DPH

181,- Kč vč. DPH

PPL – zásilka do 5 kg

103,- Kč vč. DPH

142,- vč. DPH

PPL – zásilka od 5 kg do 10 kg

140,- Kč vč. DPH

179, vč. DPH

Doprava a platba Slovensko:

Platba: Zasíláme po předchozí úhradě faktury převodem. Vždy, prosím, počkejte na fakturu. Máme účet u Fio banky ( 2700269798/8330), na který je možné platit v EUR a platba není zatížena poplatky za mezinárodní platbu.

Při platbě je, dále, nutné zadat:

SWIFT: FIOBCZPPXXX

IBAN: CZ5920100000002700269798

Doprava: 

PPL do 1 kg - 250,- Kč vč. DPH

PPL 1 - 3 kg - 285,- Kč vč. DPH

PPL 3 - 5 kg - 335,- Kč vč. DPH

Zásilkovna do 5 kg - 185,- Kč vč. DPH

Prodávající maximální cenu případně přiměřeně sníží s ohledem ke skutečným parametrům zásilky a aktuálně platnému ceníku České pošty, s.p. Prodávající není povinen kupujícího předem informovat o snížení ceny expedičních nákladů.

3.5. V případě doručování zásilek o hmotnosti přesahující 50 kg nebo do zahraničí prostřednictvím České pošty, s.p., bude kupující prodávajícím informován o konečné ceně expedičních nákladů v oznámení zaslaném elektronickou poštou a bude vyzván k jejich potvrzení. Nebude-li kupující s cenou expedičních nákladů souhlasit, je oprávněn využít postupu dle bodu 3.6. nebo objednávku zrušit.

3.6. Vyžaduje-li kupující jiný způsob doručení, než je uvedeno v bodech 3.4. a 3.5., bude cena expedičních nákladů sjednána individuálně.

3.7. Celkovou cenu expedičních nákladů stanovenou dle bodu 3.4. se kupující dozví ještě před  dokončením a odesláním vlastní objednávky. O celkové ceně expedičních nákladů dle bodů 3.5. a 3.6. bude kupující informován v oznámení zaslaném na jeho elektronickou adresu.

3.8. Kupní cenou se rozumí součet ceny zboží a expedičních nákladů. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

3.9. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující objednává zboží po registraci ze svého zákaznického účtu nebo bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu po vyplnění osobních údajů dle bodu 9.2.

4.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (dále společně jen „objednávka“) ve webovém rozhraní obchodu. Stisknutím tlačítka „Vložit do košíku“ vloží kupující vybrané zboží do košíku. Ikona „Košík“ je umístěna v pravém horním rohu webové stránky. Po kliknutí na ikonu „Košík“ kupující dokončí objednávku v následujících 5 krocích:

Krok 1 – Nákupní košík: kupující zkontroluje druh a množství vybraného zboží. Kupující může zboží odebrat nebo změnit množství.

Krok 2 – Adresy: Registrovaný kupující se přihlásí e-mailem a heslem. Neregistrovaný kupující se buď zaregistruje vytvořením zákaznického účtu nebo pokračuje v nákupu bez registrace.

Krok 3 – Platba: Kupující vybere způsob platby a dopravy.

Krok 4 – Objednat: Kupující udělí souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Objednávku kupující odešle stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“. Odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodů 9.2. a 9.3.

Krok 5 – Hotovo: Kupujícímu se zobrazí potvrzení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

4.3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat, opravovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávka se považuje za potvrzenou kupujícím okamžikem kliknutí na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.4. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v případě vyčerpání zásob, dlouhodobé nedostupnosti zboží nebo ztráty schopnosti plnit. O této skutečnosti prodávající  informuje kupujícího neprodleně po obdržení objednávky v oznámení zaslaném na elektronickou adresu kupujícího.

4.5. Prodávající neprodleně po obdržení elektronické objednávky potvrdí její obdržení kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce (dále jen „potvrzení objednávky“). Potvrzení objednávky se považuje za doručené kupujícímu okamžikem, kdy se s ním mohl seznámit.

4.6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením potvrzení objednávky kupujícímu. V potvrzení objednávky prodávající potvrdí druh, množství a cenu objednaného zboží, cenu expedičních nákladů a způsob doručení zboží.

4.7. Prodávající připraví zboží k expedici a poté zašle kupujícímu elektronickou poštou vyrozumění o odeslání zboží a o předpokládaném termínu jeho dodání. Při platbě převodem na účet postupuje prodávající nejprve dle bodu 4.8. a následně dle tohoto bodu.

4.8. Zvolil-li kupující v objednávce úhradu kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, sdělí prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty číslo svého bankovního účtu, variabilní symbol, který kupující uvede při bankovním převodu a lhůtu k provedení platby. Prodávající zboží odešle ihned po obdržení požadované částky. Neobdrží-li prodávající platbu nejpozději k poslednímu dni lhůty k provedení platby, bude objednávka stornována.

4.9. Bude-li na účet prodávajícího převedena nižší platba, než odpovídá kupní ceně, vyzve prodávající kupujícího k dorovnání platby zprávou zaslanou na jeho elektronickou adresu. Jestliže kupující platbu nedorovná k poslednímu dni lhůty k provedení platby, prodávající od kupní smlouvy odstoupí a kupujícímu vrátí obdržené finanční prostředky.

4.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

5. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. V případě osobního odběru zboží v prodejně Pastelka na adrese Ječná 524/41, 120 00 Praha 2, hradí kupující cenu zboží v hotovosti nebo platební kartou. Osobní odběr je možný vždy v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin. Na elektronickou adresu kupujícího bude zaslána informace, odkdy je zboží připraveno k odběru.

5.2. U dodání zboží do místa určeného kupujícím v objednávce prostřednictvím vybraného přepravce hradí kupující prodávajícímu kupní cenu některým z následujících způsobů:

5.2.1. V hotovosti při doručování kurýrem prodávajícího. Pokud kupující již uhradil kupní cenu bankovním převodem, je kurýr oprávněn požadovat doklad potvrzující totožnost kupujícího. Kupující stvrdí převzetí zásilky svým podpisem.

5.2.2. V hotovosti na dobírku doručovateli České pošty, s.p.

5.2.3. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300277/0100 (dále jen „účet prodávajícího“). Kupující při platbě uvede kupní cenu a variabilní symbol, který mu byl zaslán prodávajícím.

5.2.4. V hotovosti nebo platební kartou doručovateli přepravce PPL.

5.2.5. Při osobním odběru v hotovosti nebo platební kartou.

5.3. Prodávající může s kupujícím individuálně sjednat i jiný způsob doručení zboží a úhrady kupní ceny než je uvedeno v bodech 5.1. a 5.2.

5.4. Prodávající nevyžaduje od kupujícího zálohu nebo jinou obdobnou platbu.

5.5. Prodávající předá kupujícímu spolu se zbožím daňový doklad - fakturu obsahující jednotlivě údaje o druhu, množství a ceně zboží, o ceně expedičních nákladů a případně o výši jiných poplatků. Tyto částky prodávající na faktuře uvede zvlášť bez daně z přidané hodnoty a zvlášť s připočtením daně z přidané hodnoty.

5.6. V případě platby při osobním odběru nebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná k poslednímu dni lhůty k provedení platby. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Nejedná-li se o případy uvedené v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu ode dne následujícího po dni převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat i na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy zprávou zaslanou na elektronickou adresu kupujícího.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.2. se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí prodávajícímu zboží vrátit do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle bodů 6.1. a 6.2., vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně ceny expedičních nákladů, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu expediční náklady pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.5. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Nárok na úhradu škody způsobené na vráceném zboží kupujícím je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Totéž platí, vrátí-li kupující jen část objednaného zboží. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.7. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující zboží nepřevezme nebo neuhradí kupní cenu. U osobního odběru je zboží připraveno k převzetí do 14 dnů ode zaslání informace kupujícímu, odkdy je zboží připraveno k odběru. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, jestliže smluvený přepravce vrátí zboží zpět jako nedoručené.

6.8. Nebylo-li zboží doručeno kupujícímu z důvodů uvedených v bodu 6.7., avšak kupující již uhradil kupní cenu, prodávající vrátí kupujícímu obdržené peněžní prostředky způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Náklady spojené s dodáním zboží, zejména náklady na přepravu, není prodávající povinen kupujícímu vracet.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Podmínky a cena přepravy se řídí přepravním řádem přepravce, kterého kupující určil. Je-li způsob dopravy zvolen na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Prodávající je povinen zabalit zboží pro přepravu v souladu s pokyny přepravce tak, aby zboží s ohledem k jeho druhu bylo chráněno proti poškození během přepravy do místa určení.

7.3. Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou na zboží v průběhu přepravy zajištěné sjednaným přepravcem (s výjimkou kurýra prodávajícího), pokud škoda prokazatelně nevznikla v důsledku porušení povinnosti prodávajícího dle bodu 7.2.

7.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít doručované zboží v tomto místě od smluveného přepravce.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku, a dále § 19 zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a má vlastnosti uvedené v popisu zboží na webových stránkách prodávajícího. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

8.2.1. - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

8.2.5. - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Nemá-li zboží vlastnosti v souladu s bodem 8.2., jedná se o vadné plnění. U spotřebního zboží má kupující právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne do dvaceti čtyř měsíců po převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na

8.4.1. - odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

8.4.2 - odstranění vady opravou věci nebo výměnou součásti věci,

8.4.3. - přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

8.4.4. - odstoupit od kupní smlouvy.

8.5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na

8.5.1. - odstranění vady, anebo

8.5.2. - na přiměřenou slevu z kupní ceny.          

8.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho sídle na adrese prodejny Pastelka, Ječná 524/41, 120 00 Praha 2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle bodů 8.4. nebo 8.5. si zvolil, při oznámení vady.

8.7. Po obdržení reklamovaného zboží zašle prodávající neprodleně na elektronickou adresu kupujícího potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Byla-li reklamace uplatněna kupujícím osobně, předá prodávající kupujícímu potvrzení písemně při převzetí reklamovaného zboží.

8.8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ledaže se prodávající s kupujícím dohodnou na lhůtě delší. Nedodržení lhůty uvedené v předchozí větě se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.9. Neprodleně po vyřízení reklamace je prodávající povinen zaslat na elektronickou adresu kupujícího nebo jinou adresu pro doručování potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.10. Zaváže-li se prodávající nad rámec svých zákonných povinností zárukou za jakost, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, je délka záruční doby nebo doby použitelnosti zboží buď sjednána mezi kupujícím a prodávajícím smluvně nebo je uvedena na obalu věci nebo v reklamě. Kupující je v záruční době oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO

9.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a zpracováním svých osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení zákaznického účtu. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9.2. Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje a uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název právnické osoby, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující při vyplňování objednávky může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím a obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas dle předchozí věty tohoto bodu je kupující oprávněn kdykoli odvolat v žádosti zaslané prodávajícímu na jeho elektronickou adresu pastelka@55.cz.

9.4. Kromě přepravců doručujících zboží určených kupujícím nebudou osobní údaje předávány třetím osobám bez předchozího souhlasu kupujícího.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a budou uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9.6. Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a kupujícímu k ní bude umožněn přístup.

9.7. Bude-li se kupující domnívat, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může prodávajícího požádat o vysvětlení a požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

10.3.  Přílohu obchoních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy www.pastelka.eu/oznameni-o-odstoupeni-od-smlouvy 

10.4. Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pastelka@55.cz, telefonicky na čísle 212 242 888, nebo písemně na adrese svého sídla Ječná 524/41, 120 00 Praha 2. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího nebo písemně, byla-li stížnost doručena v písemné formě.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.2.2015